מעיקרי מצע גשר

מגזרים ואוכלוסיות מוחלשות

  1. ביצוע תכניות חומש קיימות לצמצום פערים באוכלוסייה הערבית ובאוכלוסייה האתיופית וגיבוש תכניות צמצום פערים עדכניות לאוכלוסיות מוחלשות נוספות.
  2. תיקון עוולות היסטוריות שנעשו בישראל ויועלו על שולחן הממשלה לצורך בירורן, בקשת סליחה בגינן ולקיחת אחריות עליהן, בדרך של פיצוי, הנצחה ופיוס. שקיפות והגינות נדרשות לטיפול בפרשות אלה, כשהעיקרית שבהן היא פרשת חטיפת ילדי תימן, המזרח והבלקן.
  3. קידום תוכניות לזכאי הדיור הציבורי, משפחות יחידניות, עולים חדשים, קשישים, בעלי מוגבלויות, נוער בסיכון, בני דור הפועלים העובדים במפעלים או שמפעליהם נסגרו ואוכלוסיות בעלות ייצוג לא שוויוני בשוק העבודה, תוך דגש על נשים ערביות ונשיות חרדיות.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות