מעיקרי מצע גשר

שירות יעיל לאזרח

  1. צמצום הבירוקרטיה, הורדת הטרטור והאגרות הנלוות לקבלת זכויות.
  2. חקיקת חוק ״אזרח אחד – פניה אחת״ שיעגן כללים לשירות מתקדם ויבטיח כי פנייתו של אזרח תטופל על ידי גורם ממשלתי אחד, אשר יתכלל בשמו את המענה מול כל הרשויות.
  3. חיוב רשויות המדינה במתן שירות פרונטלי באופן ארצי, ללא קשר לכתובת של הפונה.
  4. חיזוק מעמדה של הכנסת כריבון המפקח על פעולת הממשלה וקידום שיח מקצועי בין גופים שלטוניים במערכת הפוליטית, תוך החזרת האיזונים שהופרו בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת.
  5. הגברת השקיפות והבקרה הציבורית תוך מתן דין וחשבון לבוחר באופן שוטף.
  6. שירות לאזרח באמצעות וואטסאפ, ללא זמני המתנה מיותרים במוקדים טלפוניים.
  7. יצירת אמנה המחייבת את הממשלה לפעול לפי עקרונות שירות קבועים ואיכותיים.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות