מעיקרי מצע גשר

עולם העסקים – עידוד, פריון והגנה

  1. עידוד יזמות ותחרות חופשית.
  2. הגנה על זכויות עובדים, חיזוק ערך העבודה ומעמד העובד: אימוץ “המודל הנורדי” המעניק בטחון תעסוקתי לעובד ולא למשרה, בכך מאפשר גמישות רבה בשוק העבודה.
  3. קידום עסקים קטנים ובינוניים ויוזמות פרטיות על ידי הסרת חסמים, הרחבת שוק האשראי וטיפול בזכויות העצמאים (כגון דמי אבטלה ודמי מחלה לעצמאיים).
  4. הסרת חסמים לעצמאים ופיתוח גישה ממשלתית מסייעת במקום מעכבת.
  5. מימון אשראי לעסקים קטנים- נגדיל את תקרת הזכאות להוצאות חשבונית מס ונעודד תחרות מצד הבנקים להורדת מחיר האשראי לעסקים הקטנים.
  6. עידוד השקעות זרות בתעשייה תוך דגש על שימור ידע ועבודה בישראל.
  7. קידום אחריות תאגידית וממשלתית.
  8. הגדלת התמיכה של רשות החדשנות בתהליכים מגדילי פריון בעסקים קטנים ובינוניים.
  9. נקל את הנטל הכלכלי על עצמאים בענף המסעדנות.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות