מעיקרי מצע גשר

שוויון מגדרי

  1. קידום שוויון מגדרי בשוק העבודה: חברות ציבוריות יחויבו לפרסם דו”ח שנתי של נתוני שכר לפי מגדר; חיזוק הנציבות לשוויון הזדמנויות בעבודה; מתן תמריצים להעסקה שוויונית וכן להעשרות והשתלמויות לחברות בנושא קידום שוויון בעבודה; קידום חקיקה שתחייב איסוף נתונים בנוגע לפערי שכר מגדריים
  2. ייצוג שוויוני של נשים במרחב הציבורי: חובת ייצוג הולם של נשים ממגוון קבוצות האוכלוסייה בוועדות ציבוריות, ממשלתיות וברשויות המקומיות; חיזוק מנגנוני האכיפה לייצוג נשים בדירקטוריונים ציבוריים; חובת ניתוח מגדרי בכל ועדה ציבורית לגיבוש מדיניות.
  3. חיזוק מקצועות הטיפול והחינוך: קידום רפורמה לשיפור תנאי העבודה והשכר של העובדות והעובדים במערכות החינוך, הבריאות והשירותים החברתיים, הן אלה העיקריים והן אלה הנלווים להם; קידום פרופסיונליזציה של מקצועות אלו באמצעות הכשרות והתמחויות ונפתח בהן אפיקים להתקדמות מקצועית; הוספת תקנים וצמצום העומס והצפיפות במוסדות החינוך והרווחה; חקיקה שתקדם העסקה ישירה אשר תגביל משמעותית חברות כוח אדם שמעסיקות עובדים בתנאים ירודים.
  4. הורות שוויונית בעבודה ואיזון חיי עבודה-משפחה: קידום חקיקה המעניקה חופשת לידה נפרדת לאבות; הרחבה וטיפוח של פרויקטים ותכניות לזוגות צעירים והורים טריים בנושאים של הורות ובניית קשר זוגי ומשפחתי יציב; נעודד תמריצים לחברות המעודדות איזון בין חיי עבודה ומשפחה; נקדם הכשרות והשתלמויות חובה למניעת סטרס במקום העבודה
  5. בני משפחה מטפלים/ות: הכרה פורמלית במעמד מטפלים ומטפלות במשפחה; עיגון חוקי של סל שירותי מידע, תמיכה, העצמה, הקלה והנגשה לאוכלוסיית בני המשפחה המטפלים;   הקניית זכות חוקית לחופשות (בשכר וללא שכר), דפוסי עבודה גמישים, ושירותי תמיכה, כולל קביעה חוקית של מגוון הטבות ותמיכות מדינתיות
  6. חיזוק משפחות חד הוריות: הגדלת תקרת השכר לקבלת הבטחת הכנסה למשפחות חד הוריות; שינוי תנאי הזכאות להבטחת הכנסה עבור חד-הוריים; מימון וקידום תכניות ליווי תעסוקתי, ליווי למציאת עבודה ותכניות תמיכה הורית
  7. ביטחון אישי ומניעת אלימות נגד נשים: הקמת מערך בתי דין נפרדים המתמחים בטיפול בעבירות מין; קידום רפורמה לשיפור הטיפול בתלונות בגין אלימות על רקע מגדרי, הן במשטרה והן בפרקליטות, כולל נהלים לשמירת ראיות פורנזיות של נפגעות עבירות מין; יישום התכנית הלאומית למאבק באלימות נגד נשים ואלימות במשפחה, תוך מימון והרחבה של המרכזים לטיפול באלימות במשפחה ומעונות לנשים במצוקה; הרחבת שירותי השיקום והטיפול בגברים אלימים; הגמשת הקריטריונים בקצבאות ביטוח לאומי לנפגעות תקיפה מינית; החמרה משמעותית של הענישה וההרתעה נגד ביצוע עבירות מין ותקיפת נשים וקטינים;
  8. חינוך לשוויון מגדרי: הכללת השוויון המגדרי ביעדי התכנית האסטרטגית השנתית וכן בתכניות הלימוד; חיזוק משמעותי של תקציבי היחידה לשוויון בין המינים במשרד החינוך
שינוי גודל גופנים
ניגודיות