מעיקרי מצע גשר

מאבק בשחיתות

  1. עקירת תופעות פסולות ונפוצות של טובות הנאה למקורבים, שימוש לרעה בכוח המשרה הפקידותית, לרבות  מניעת “דלתות מסתובבות” בין השלטון לבין בעלי ההון וניצול של קשרים אל השלטון בכל הרמות.
  2. הגנה על עצמאות הרשויות ובכלל זה חסימת כל ניסיון לפגוע בעצמאות מערכת המשפט ובית המשפט העליון.
  3. קביעת תקופת צינון לעובדי מדינה (כולל ביטול “תרגילי צינון פנימי”) שיהפכו לשתדלנים בתחום עיסוק שנמצא בזיקה למשרד/רשות בה עבדו כעובדי מדינה.
  4. חיוב לוביסטים הפועלים במשרדי הממשלה בזיהוי והצהרה בדבר מיהו בעל ההון המעסיק אותם.
  5. איסור חלוקת כספים קואליציוניים לח”כ ספציפי, שקיפות בחלוקת הכספים למפלגות ובתהליך מימושם באמצעות משרדי הממשלה.
  6. חקיקת חוק ״שקיפות האינטרסים״ להבטחת האינטרס הציבורי, אשר יקבע כללים לשקיפות תהליך קבלת ההחלטות בעת גיבוש וקידום חקיקה ממשלתית ובכלל זה תקנות, נהלים וחוזרי מנכ״ל.
  7. חיוב מבקר המדינה לנהל מעקב אחר ביצוע כלל החלטות הממשלה.
  8. הגבלת כהונת ראש הממשלה לתקופה מקסימלית של עד 8 שנים.
  9. חשיפת יומנם של נבחרי ציבור לעיון הציבור ומתן דין וחשבון תקופתי קבוע לציבור במסגרת מסיבות עיתונאים.
  10. נקבע שבחירות לדירוג רשימת המועמדים לכנסת של המפלגות השונות ייערכו ביום הבחירות הכללי, כאשר כלל המצביעים לאותה מפלגה יחליטו מי יכהנו כחברי וחברות כנסת.
שינוי גודל גופנים
ניגודיות