מעיקרי מצע גשר

כלכלי-חברתי

  1. גשר היא כוח חברתי חדש המקדם חברה משגשגת, צודקת והוגנת המבוססת על מצוינות, פיתוח ההון האנושי, ערבות הדדית, שוויון, אחריות חברתית ומוסר, ברוח חזון הנביאים.
  2. טיפוח זהותן ותרבותן הייחודית של כלל הקבוצות בחברה הישראלית.
  3. צמצום פערים חברתיים על רקע מגדר, מוצא, דת ולאום.
  4. שילוב אפקטיבי של סקטורים לא מיוצגים בכלכלה הישראליתאינטרס כלכלי מובהק שיבטיח המשך צמיחה לכלל אזרחי מדינת ישראל ויוביל לחיזוק הסולידריות.
  5. עידוד יזמות ותחרות חופשית שהינן כלים הכרחיים לכלכלה איתנה וצומחת.
  6. השקעה ומעורבות מדינתית בתחומי הבריאות, הרווחה והחינוך וכן בנוגע למשאבים הטבעיים והלאומיים של המדינה.
  7. העמדת שירות ציבורי יעיל, המושקע בצורה נכונה ואפקטיבית במגזר הציבורי לטובת הציבור והטבת השירותים הניתנים לו.
  8. הקטנת אי השוויון בתקצוב שירותים חברתיים ע״י צמצום שיטת המא׳צינג  והגברת הדיפרנציאליות בחינוך וברווחה.
  9. קידום השקעה דיפרנציאלית בתשתיות, בחינוך, בדיור וברווחה לצד צדק חלוקתי בקרקעות המדינה ובחלוקת הכנסות מארנונה שלא ממגורים.
  10. טיפוח המערכות האקולוגיות וטיפוח כלכלה של קיימות בתכנון עירוני, פיתוח טכנולוגי, במגורים ובנייה, בחקלאות ובצרכנות.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות