מעיקרי מצע גשר

יהדות

  1. נבסס קהילה ישראלית המושתתת על חזון נביאי ישראל לצדק, חירות ושוויון, לצד ערכי הדמוקרטיה, כפי שמחייבת מגילת העצמאות.
  2. נדאג לביטוי ולייצוג במרחב הציבורי לתרבות היהודית העשירה על גווניה השונים.
  3. בידי הרשויות המקומיות תעמוד הסמכות ליצור הסדרה של תחבורה ציבורית ופתיחת עסקים מצומצמת בשבת, בהתאם לאופי הקהילות שלהן. לצד זאת, תאפשר גשר הקמת מערכי תחבורה בצירים הראשיים הבינעירוניים בשבת.
  4. אנשים המבקשים להקים בית ומשפחה בישראל, זכאים למנגנונים מדינתיים שיאפשרו להם זאת. 
  5. גשר מאמצת את רוח אמנת גביזוןמדן כתשתית רעיונית לפתרון מחלוקות בתחום דת ומדינה, תוך שימוש בכלים של מתינות וסובלנות ותוך הכרה בערך השוויון.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות