מעיקרי מצע גשר

חינוך

 1. הבטחת עתידם של תלמידי ישראל והכנתם לאתגרי שוק העבודה של המאה ה-21.
 2. הקמת מועצת חינוך לאומית, שתתכנן ותלווה את מדיניות משרד החינוך, כדי שהמערכת לא תטולטל עם כל שר ורפורמה חדשה.
 3. חיזוק שדרת ההוראה המורים והמנהלים, ושיפור תכניות ההכשרה לסגל ההוראה.
 4. שיפור תנאי העסקת כח העזר הלימודי “השקוף” והרחבתו כגון: סייעות ועובדי מנהלה.
 5. מימון למסגרות החינוך מגיל אפס עד שלוש והעברה של האחריות המיניסטריאלית והפיקוח לידי משרד החינוך.
 6. בתי הספר יעודדו התמודדות עם אתגרי המציאות והחיים, תוך ראיית כישוריהם הייחודיים ופיתוח היצירתיות של התלמידים והתלמידות, ולא יהיו בתי חרושת לציונים. במקביל יבוטלו מבחני מיצ”ב חיצוניים.
 7. העדפה מתקנת בתקצוב החינוך באזורים הלא מבוססים, מתן תמריצים למורים ומנהלים מצטיינים לעבודה בפריפריה.
 8. ביטול הבחינה הפסיכומטרית המהווה מנגנון המנציח את אי השוויון בין קבוצות חברתיות.
 9. קידום שוויון מגדרי בתכני הלימוד ובמערך הלימוד.
 10. הפיכת מערכת ההשכלה הגבוהה לנגישה ושוויונית יותר ,באמצעות “תוכניות ואוצ’ר להשכלה גבוהה” והרכבת מל”ג עצמאית, מקצועית ונטולת פניות.
 11. הכנסת רפורמת חדשנות למערכת החינוך, מיגור החינוך המקצועי שאינו טכנולוגי גבוה וביטול ההסללה האי-שוויונית בחינוך.

 

שינוי גודל גופנים
ניגודיות