מעיקרי מצע גשר

בריאות

1. נקצה 3.8 מיליארד ש״ח כל שנה, לכיסוי הגרעון הקיים במערכת הבריאות
2. נתקצב כל תוספת נדרשת לצמצום הפער בינינו לממוצע ה-OECD
3. נתעדף את הטיפול במשבר הבריאות בפריפריה על מנת להשוות את התנאים למרכז הארץ
4. נוסיף תקני רופאים, אחיות וצוותים רפואיים, בתי חולים, חדרי אשפוז, חדרי מיון קדמיים ורפואה מונעת וקהילתית
5. נרכוש מכשור רפואי אבחנתי מתקדם (MRI, CT, דיאליזה)
6. נאמץ וניישם את התוכנית שמיגרה בפינלנד את מגפת הזיהומים הנרכשים בבתי החולים, ונמנע את המוות המיותר של כ-5000 איש בשנה
7. נכניס חדשנות למערכת הרפואית, נאמץ שימוש ב-BIG DATA במטרה להביא לחיסכון באישפוזים מיותרים, תורים ועומס בבתי החולים
8. נהפוך את תנאי הטיפול במערכת בריאות הנפש למקובלים בעולם המתקדם, נדאג לכך שכבוד האדם ישמר ושימצאו פתרונות גם במסגרת הקהילה
9. נרחיב את סל התרופות וניצור מערכת בריאות ציבורית שוויונית
10. נשווה את זמני ההמתנה של הרפואה הציבורית לאלה של הרפואה הפרטית
11. נבטיח שבכל קיצוץ רוחבי תקציב הבריאות החדש לא יפגע, ולא תיפגע התוספת לצמצום הפער
12. קנאביס רפואי הוא תרופה לכל דבר וכך יש להתייחס אליו. יש להסדיר את השימוש ודרכי ההפצה ולבטל את ההפללה

שינוי גודל גופנים
ניגודיות